Grontmij, Grondverbetering- en Ontginningmaatschappij

Prijs:12.00EUR
Plaats:

De Bilt

Jaar:
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen