Aannemers- en Wegenbouw Maatschappij v/h Firma J. Heijmans

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Rosmalen

Jaar: 1970
Soort: Rente spaarbr.
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden: specimen