Nederlandsch- Indische Houtaankap Maatschappij

Prijs:5.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1917
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee

Bijzonderheden:  specium