Fabriek van Houtbewerking "De Genneper Molen"

Prijs:22.00EUR
Plaats: Gennep
Jaar: 1937
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja