Nederlandsch- Indische Houtaankap Maatschappij

Prijs:5.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1916
Soort: obligatie
Coupure:  1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee