Nederlandsche Fabriek voor Betimmeringen voorheen Gebr. Reens

Prijs:22.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1917
Soort: Aandeel......A
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja