Nederlandsch- Indische Houtaankap Maatschappij

Prijs:5.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1915
Soort: Aandeel
Coupure: 600 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja