Indische Teak- en Hardhouthandel

Prijs:6.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja