De Transvaalsche Exploratie-Maatschappij

Prijs:12.00EUR
Plaats: Pretoria
Jaar: 1889
Soort: Aandeel
Coupure: 5 pound
Kwalieit: EF
Coupons:

nee