Maatschappij van Aankoop en Levering "Onderlinge Hulp"

Prijs:14.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1888
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee