Bandoengsche Kininefabriek

Prijs:8.00EUR
Plaats: Semarang
Jaar: 1955
Soort: Aandeel
Coupure: 125 RP
Kwalieit: EF
Coupons:

ja