Sumatra Plantage Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1910
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja