Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar:

1910

Soort: winstbewijs
Coupure:  
Kwalieit: EF
Coupons:

ja