Societeit "De Vereeniging"

Prijs:26.00EUR
Plaats:

Utrecht

Jaar: 1887
Soort: Aandeel
Coupure: 50 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja