Vereeniging van algemene openbare Bibliotheek en daaraan verbonden Leeskabinet

Prijs:45.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1863
Soort: Obligatie
Coupure: 100gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee