Flatmaatschappij van Stolkweg

Prijs:10.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1929
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee