Centrale Handelmaatschappij van Onroerende Goederen "Vredesjaar"

Prijs:12.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja