Bouw- en Exploitatie-Maatschappij "Oostduinlaan"

Prijs:12.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1926
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupon nee