Wasch- en Strijkinrichting "De Volharding"

Prijs:28.00EUR
Plaats: Blaricum
Jaar: 1907
Soort: Aandeel
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja