Vereeniging Rotterdamsche Huishoudschool

Prijs:8.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1919
Soort:

Obligatie

Coupure: 125 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja