Maatschappij "Beider Belang" tot expl. van onroerende goederen

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1916
Soort:

PremieObligatie

Coupure: 100 gulden
Kwalieit: F
Coupons:

ja