Bouw-, Handel- en Exploitatie-Maatschappij "Haringkade"

Prijs:14.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1929
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee