Benoordenhoutsche Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1951
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: F
Coupons:

nee