Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende Goederen

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1921
Soort:

Obligatie

Coupure: 5 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja