Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Nonus"

Prijs:12.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1926
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja