Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Tertius"

Prijs:20.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1925
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja