Noord- en Zuid-Nederland. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende. Goederen

Prijs:6.00EUR
Plaats:

Utrecht

Jaar: 1927
Soort: Premie Oblig.
Coupure: 3 gulden 50
Kwalieit: EF
Coupons: nee