Belgraver's Bouwmaatschappij

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Groningen

Jaar: 1914
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee