Leidsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Leiden

Jaar: 1929
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja