Nederlandsch Amerikaansche Land-Maatschappij

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1884
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden: 1e serie