Roeivereeniging "Willem III"

Prijs:24.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1914
Soort: Obligatie
Coupure: 125 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Opmerkingen: specium