Het Hollandsch Tooneel

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 19..
Soort: Onder-Aand.
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden; specium