Nederlandsche Schelpkalkbranderij

Prijs:7.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 19..
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden; specium