Maatschappij tot Exploitatie van het Sportterrein Houtrust

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar:

1909

Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja