Tot Verbouwing/Vergrooting Lokalen Bredasche RK Jongel.-Ver.

Prijs:28.00EUR
Plaats: Breda
Jaar:

1899

Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja