St. Joseph's Gezellenvereeniging, Den Haag I

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar:

1938

Soort: BvuSchuld
Coupure: 375 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

bijzonderheden: serie E