Melkinrichting "De Combinatie"

Prijs:10EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1951
Soort: Winstbewijs
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja