Christelijke Coöperatieve Brood Bakkerij en Verbruiksvereeniging "Ons Beginsel"

mijn verzamelgebied
Plaats: Arnhem
Jaar: 1920
Soort: Obligatie
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja