Vruchtenwijn- en Conservenfabriek "Zierikzee"

Prijs:24.00EUR
Plaats: Zierikzee
Jaar: 1919
Soort: Winstbewija
Coupure:  
Kwalieit: EF
Coupons: ja