Vruchtenwijn- en Conservenfabriek "Zierikzee"

ntk
Plaats: Zierikzee
Jaar: 1919
Soort: Winstbewija
Coupure:  
Kwalieit: EF
Coupons: ja