Nederlandsche Groenten- en Vruchtendrogerij

Prijs:18.00EUR
Plaats: Breda
Jaar: 1916
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja