Nederlandsche Groenten- en Vruchtendrogerij

Prijs:18.00EUR
Plaats: Breda
Jaar: 1917
Soort: Cum pref W. A
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: serie