Zwolsche Biscuits- en Vermicellifabriek voorheen E. Helder & Co

Prijs:12.00EUR
Plaats: Zwolle
Jaar: 1896
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden: serie F