Bouw- en Administratiemaatschappij "Marmora"

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1928
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: oplage 20 stuks