Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Freddy"

Prijs:16.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1926
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja