Algemeene Bouw- en Exploitatie Maatschappij "De Witte Stad"

Prijs:14.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1924
Soort: Pref. Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja