Bouw- en Handelsvereeniging "Aerbus"

Prijs:24.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1925
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja