Maatschappij "Rapiditas" tot Exploitatie van Onroerende Goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1903
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja