Hollandsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen "Hemo"

Prijs:14.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1926
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja