Noord en Zuid Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "de Unie"

Prijs:6.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1927
Soort: Premie obl.
Coupure: 3 gulden 50
Kwalieit: EF
Coupons: ja