Exploitatie- Maatschappij van Onroerend Goed "Lyceumkwartier"

Prijs:14.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1927
Soort: Obligatie
Coupure: 1000
Kwalieit: EF
Coupons: ja